Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem Alena Klečková a provozuji webovou stránku alenakleckova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, to znamená, že určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Vybírám také případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle 736 400 657 nebo na e-mail: kleckovaaja@seznam.cz.

Prohlášení
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
– umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

-poskytování služeb a tedy plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání e-booku, přihlášení do kurzu).

-vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

-marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

-pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

-fotografická dokumentace a reference

Používání fotek a referencí na webu či sociálních sítích pro propagaci mých služeb a produktů se bude uskutečňovat pouze na základě vašeho souhlasu a pouze do doby, než případně souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení webových stránek esenceslov.cz zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nemohu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Mailerlite.com, Wedos.com
Facebook
Google

Je možné, že v budoucnu budu využívat další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na ty současné a sama sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu:kleckovaaja@seznam.cz.

Máte právo na informace, které plním už právě zobrazenou informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné

Využít můžete také právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, ale informace vám pošlu ve strojově čitelné podobě. Potřebuji alespoň 14 dní k naplnění.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to přejete vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému svého i všech spolupracujících zpracovatelů a ze záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14 dní.

Také jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány potřebným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na váš e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem. Budu ráda, když o tomto podezření budete nejdříve informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s články, produkty a službami nebo zajímavostmi vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem zatím nejste, zasílám vám je pouze na základě vašeho souhlasu. Můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu a to v obou případech.

Mlčenlivost
Chci vás ujistit, že všichni, kteří společně se mnou budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.